Što je zrak - općenito o zraku i zaštiti zraka s naglaskom na kvalitetu zraka u IŽ

Poruka greške

  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls u _menu_load_objects() (red 579 od /home/ki282681/istrazrak.hr/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters u drupal_get_feeds() (red 394 od /home/ki282681/istrazrak.hr/includes/common.inc).

 

Zrak je naziv za mješavinu plinova koji tvore Zemljinu atmosferu, te jedan od osnovnih životnih uvjeta. Zrak nema boju ni miris, a neophodan nam je za disanje i procese gorenja.
Sastav zraka: Zrak se sastoji od oko 78% dušika, 21% kisika, 0,03% ugljičnog dioksida i 0,94% ostalih plemenitih plinova.

Temeljni propisi koji određuju mjere, način organiziranja i provođenja zaštite i poboljšanja kvalitete zraka su Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11; NN 47/14) i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).

Za upravljanje kvalitetom zraka na nekom području potrebno je redovito pratiti koncentracije onečišćujućih tvari znakovite za izvore onečišćenja zraka tog područja i usporediti izmjerene vrijednosti s vrijednostima koje služe za ocjenu kvalitete zraka.

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) propisuje granične vrijednosti onečišćujućih tvari, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon, a u svrhu vrednovanja značajnosti razina onečiščujućih tvari u zraku.

Zakonom o zaštiti zraka prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:

  • prva kategorija kvalitete zraka čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon,
  • druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

Granične vrijednosti (GV) su razine onečišćenosti koje treba postići u zadanom razdoblju, a ispod kojih, na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji ili je najmanji mogući rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, a jednom kad su postignute ne smiju se prekoračiti. Granične vrijednosti se ne može i nesmije tumačiti kao vrijednosti do kojih možemo onečišćavati zrak.

PRIKAZ KVALITETE ZRAKA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI OD 2011. do 2014. godine
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA
2011 2012 2013 2014
SUMPOROV DIOKSID (SO2) AP KOROMAČNO - BROVINJE I I I I
AP RIPENDA VERBANCI I I I I
AP PLOMIN GRAD I I I I
AP SV. KATARINA I I I I
AP ČAMBARELIĆI I I I I
AP ZAJCI I I I I
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA 
2011 2012 2013 2014
DUŠIKOV
DIOKSIDI (NO2)
AP KOROMAČNO - BROVINJE I I I I
AP RIPENDA VERBANCI I I I I
AP PLOMIN GRAD I I I I
AP SV. KATARINA I I I I
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA 
2011 2012 2013 2014
LEBDEĆE ČESTICE (PM10) AP KOROMAČNO - BROVINJE I I I I
AP RIPENDA VERBANCI I I I I
AP KLAVAR I I I I
AP ČAMBARELIĆI I I I I
AP ZAJCI I I I I
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA 
2011 2012 2013 2014
OZON (O3) AP KOROMAČNO - BROVINJE - - II II
AP RIPENDA VERBANCI II II II II
AP SV. KATARINA II I II II
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA 
2011 2012 2013 2014
SUMPOROVODIK (H2S) AP ČAMBARELIĆI I I I I
AP ZAJCI I I I I
 
PARAMETAR POSTAJA GODINA 
2011 2012 2013 2014
UGLJIKOV MONOKSID (CO) AP KOROMAČNO - BROVINJE - - I I
AP ZAJCI I I I I
 
I prva kategorija kvalitete zraka - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon
II druga kategorija kvalitete zraka - onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon.