U Europskom domu u Zagrebu u ponedjeljak, 10. travnja  održano je svečano otvorenje projekta 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj' kojem je prisustvovao državni tajnik Željko Bigović.

Projekt će pridonijeti poboljšanju praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka. Korisnik projekta je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a projekt provodi EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša.

'Pokrenuli smo značajan projekt vrijedan 425.000 eura koji će omogućiti još bolju kontrolu svih onečišćivača u svrhu zaštite zraka i sprječavanja klimatskih promjena. Kontrola industrijskih postrojenja koja imaju veliki utjecaj na okoliš zahtjevan je i odgovoran posao, budući da i najmanje pogreške mogu uzrokovati znatna onečišćenja. Važno je da inspektorima zaštite okoliša budu dostupna sva potrebna znanja kako bi svoje zadatke ispunjavali na najvišoj razini. Upravo to je ono što će im omogućiti ovaj projekt' – istaknuo je državni tajnik Željko Bigović.

Projekt se u 90% iznosu sufinancira iz programa IPA 2013 Europske unije za Hrvatsku, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Uz glavnog korisnika projekta, ciljne skupine projekta su i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, predstavnici industrijskog sektora i akreditirani verifikatori.