Dana 29. rujna 2016. dobili smo telefonsku prijavu građana koji žive u neposrednoj blizini tvornice cementa -CALUCEM d.o.o. Pula. Građani su prijavili nesnosan smrad zbog kojeg peku oči i grlo kojeg su osjetili 29.9. oko 18:30 sati. Napominju da to nije prvi put da osjete takav neugodan miris.Osim ove prijave i početkom rujna smo dobili sličnu prijavu građanke koja živi na Stoji u blizini tvornice i koja se žalila da već duži period noću osjeća neugodne mirise i spominje crnu prašinu koja se taloži na balkonu i po prozorima. Treća osoba koja nam se javila u rujnu spomenula nam je isti problem -dakle neugodni mirisi noću (opisao je kao po sumporu) no nije definirao datume i vrijeme već spominje da je cijelo ljeto noću osjećao neugodne mirise. Slučaj smo prijavili Inspekciji zaštite okoliša. Dana 25. studenog 2016. dobili smo odgovor Inspekcije u kojem stoji da je uvidom u ispis polustanih mjerenja na automatskom mjernom sustavu (AMS) za navedeni dan utvrđeno da su sve polusatne kao i dnevna srednja vrijednost svih monitoriranih parametara unutar raničnih vrijednosti. Također Inspekcija obavještava da je koncem svibnja 2016. obavljen inspekcijski nadzor operatera Calucem d.o.o. Pula kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti. U 2017. godini planiran je koordinirani nadzor tvornice cementa Calucem sa suradnim inspekcijskim službama (vodopravna, sanitarna, zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva MUP, opreme pod tlakom, elektroenergetske, zaštite na radu i rudarske inspekcije). Iako ova prijava nije pokazala prekoračenje graničnih vrijednosti navedenog datuma i dalje ćemo s građanima pratiti rad tvornice te tražiti informacije.