Pula - Održiva mobilnost - kako smanjiti utjecaj prometa na kvalitetu zraka