Općenito

 

Mjerenja kvalitete zraka u Istarskoj županiji započela su 1982. godine na području grada Pule. Potom su mjerne postaje postavljene i u drugim sredinama, posebno na lokalitetima s emisijama iz industrijskih postrojenja zbog čega se mijenjao broj mjernih postaja, kao i vrsta pokazatelja onečišćenja. Do 2009. godine u županijsku mrežu su uključene i automatske postaje oko TE Plomin i jedna u naselju Koromačno na području Općine Raša. U cilju praćenja kakvoće zraka u okolici tvornice kamene vune u Potpićnu, 2009. godine uspostavljena je lokalna mreža za praćenje kakvoće zraka tvornice Rockwool Adriatic d.o.o., koju čine dvije automatske postaje i tri postaje s ručnim posluživanjem locirane unutar zone mogućeg utjecaja tvornice.

Danas je na području Istarske županije ukupno 46 mjernih postaja od čega su 22 mjerne postaje unutar lokalne mreže (14 mjernih postaja s ručnim posluživanjem i 9 automatskih mjernih postaja), a 24 mjerne postaje s ručnim posluživanjem predstavljaju mjerne postaje posebne namjene.