Mjerna postaja Zajci

 

ZAJCI: ova mjerna postaja smještena je na području Općine Pićan i dio je lokalne Mreže za praćenje kakvoće zraka tvornice Rockwool Adriatic d.o.o.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: CO (ugljikov monoksid), H2S (sumporovodik), PM10 (lebdeće čestice) i SO2 (sumporov dioksid).

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.), arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO).