Mjerna postaja Plomin Grad

 

PLOMIN GRAD: ova mjerna postaja smještena je na području Općine Kršan i dio je lokalne Mreže za praćenje kakvoće zraka Termoelektrane Plomin.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: NO2 (dušikov oksid) i SO2 (sumporov dioksid).

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.) , arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO)