Korisni linkovi

Istarska županija
www.istra-istria.hr

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
www.zzjziz.hr

Udruga Zelena Istra
www.zelena-istra.hr

Agencija za zaštitu okoliša
www.azo.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
www.mzoip.hr

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
www.imi.hr